Agenda wydarzenia CrackDot - zobacz co cie czeka na spotkaniu z Nami

10:00
Rejestracja
Powitanie

11:00
Android - czy to już czas na przerwę?
Improving Android Experience for both Users and Developers

12:00
Offline mode in Android apps
Superowe testy jednostkowe aplikacji androidowych

14:00
Przydatne rozszerzenia do map na Androidzie

15:00
Lunch
Cordova po nowemu - czyli Web na solidnym karku
Jak walczyć z wiatrakami czyli zabezpieczanie aplikacji Android.

16:00
(Nie)bezpieczeństwo aplikacji mobilnych
Jak używać słynnych Apple iBeacons w Androidzie

17:00
Let's play volley - połączenie interentowe w androidzie